Intranet SPŠ Ostrov

Informace o službě E–mail v síti SPŠ Ostrov

Všichni učitelé a správní zaměstnanci SPŠ Ostrov mají zřízen tzv. účet školní sítě, v rámci kterého mohou využívat také schránku elektronické pošty (e–mail).

Všechny zprávy včetně příloh jsou uloženy na serveru. Výhodou tohoto řešení je možnost přístupu ke všem e–mailům nezávisle na konkrétním počítači. Kapacita každé schránky je omezena tzv. kvótou, takže není možné ve schránce ponechávat všechny nepotřebné zprávy, zejména pokud mají objemné přílohy.

Přístup ke schránce je možný dvěma způsoby:

1. Mozilla Thunderbird

Preferovaný způsob přístupu je využití programu Mozilla Thunderbird. Tento program je na školních počítačích naistalován a automaticky nastaven, můžete ho tedy hned používat.

Pokud byste chtěli program používat na domácím počítači nebo notebooku, jsou potřebná nastavení popsána ve zvláštním návodu.

2. Webové rozhraní

Druhou možností je využití webového rozhraní ke schránce.

Odkaz na webové rozhraní pro čtení pošty, tzv. Webmail je na úvodní stránce Intranetu, nebo v levém menu.

E–maily si pak prohlížíte obdobně jako například ve schránce na seznam.cz.

Výhodou webového rozhraní je bezproblémová dostupnost pošty prakticky z každého počítače připojeného k Internetu a vybaveného webovým prohlížečem. Na druhou stranu je webové rozhraní pomalejší a méně pohodlné pro práci s větším množstvím zpráv.