Změna hesla do školní sítě SPŠ Ostrov

Zadejte přihlašovací jméno nebo úplnou e-mailovou adresu.
Aktuálně platné heslo.
Heslo musí mít délku alespoň 8 znaků.
Uveďte znovu nové heslo pro kontrolu správného zadání.
 

Na této stránce si můžete změnit jednotné heslo účtu používané pro přihlašení k počítači, e-mailu a k dalším službám.

Po změně hesla je nutné se odhlásit a znovu přihlásit k počítači, jinak nemusí být všechny aplikace funkční.