Intranet SPŠ Ostrov

SSO – Ověření uživatele

Kam jsem se dostal?

Systém jednotného přihlášení (SSO - Single Sign On) Vám po jediném přihlášení umožní přístup ke všem aplikacím v rámci Intranetu (E-mail, Soubory na síti, Nástěnka, ...).

Uživatelské jméno a heslo použijte stejné, jako pro přihlášení do školní sítě.

Pro bezpečné odhlášení je nutné zavřít okno prohlížeče.