Intranet SPŠ Ostrov

Nastavení oprávnění na podsložkách v adresáři pub-in

Při intenzivnějším používání složky pub-in na disku P:\ je pro zlepšení přehlednosti vhodné vytvořit zde podsložky např. podle tříd nebo předmětů. Kromě vytvoření složky je nutné provést ještě drobnou úpravu přístupových práv.

Možnosti využití

Tento postup nejčastěji uplatní vyučující, kterým studenti odevzdávají práce v elektronické formě na disk P:\.

Aby se nehromadily soubory od studentů z různých tříd a různých předmětů na jednom místě, je možné vytvořit např. pro každou třídu a předmět samostatnou složku. V rámci této složky je možné udržet přehledný stav, případně může každý student vytvořit další složku nazvanou jeho jménem.

Nejlépe si situaci představíte na příkladu:

P:\Učitelé\stark\pub-in\
  \L1_VYT\
   \Josef Novák\
    \prace-1.txt
    \prace-2.txt
   \Václav Küfner
    \prace-1.txt
    \prace-2.txt   
  \L2_VYT\
   ...

Postup

Ve své složce pub-in na disku P:\Učitelé\ vytvoříme podsložku s vhodným názvem (zde L1_VYT). Vyvoláme kontextovou nabídku Vlastnosti, v novém okně přepneme na kartu Zabezpečení:

Zde klikneme na tlačítko Upřesnit, objeví se okno:

Dále tlačítko Změnit oprávnění, objeví se další okno:

Zde postupně vybereme položky CREATOR OWNER a CREATOR GROUP a pomocí tlačítka Odebrat je odstraníme. (Jedná se o chybu softwaru použitého na serveru, ktrou je prozatím nutno tímto způsopbem obcházet.)

Dále dvojklikem na řádek s oprávněním pro Everyone a Jen tato složka vyvoláme dialog pro podrobné nastavení práv:

Aby mohli ostatní uživatelé do naší nové složky (zde L1_VYT) ukládat soubory, zašktneme první políčko Úplné řízení. Provedené úpravy ve všech oknech potvrdíme tlačítkem OK.