Intranet SPŠ Ostrov

Publikování a sdílení souborů ve školní síti

Síťové diskové jednotky přístupné po přihlášení na počítačích ve školní síti umožňují efektivní publikování a sdílení souborů mezi jednotlivými uživateli.

V mnoha případech je využití tohoto postupu rychlejší a lepší, než např. poslání dokumentu e–mailem několika příjemcům nebo publikování dokumentů na webových stránkách.

Následující návod uvádí nastavení a možnosti systému a také několik názorných příkladů.

Struktura složek na disku P:\ (public)

Síťový disk P:\Učitelé\ je po přihlášení přístupný všem uživatelům.

Každý učitel (a případně další uživatelé) má na tomto disku vytvořenu složku (dále zmiňovaný výraz vlastník je míněn v kontextu s touto složkou), jejíž název je shodný s přihlašovacím jménem do sítě. Každá taková složka obsahuje dvě podsložky:

1. pub-out

Složka slouží k zveřejnění vlastních souborů všem ostatním uživatelům.

Oprávnění

Nové soubory a složky smí vytvářet jen vlastník. Přístup pro čtení mají všichni, pro zápis jen vlastník složky.

Lze vytvářet podsložky jejichž obsah je opět přístupný všem.

Poznámka: Pomocí úpravy přístupových práv (viz níže) můžete omezit nebo rozšířit přístup k souboru nebo složce pro konkrétního uživatele nebo skupinu (např. povolit přístup studentům jen z jedné třídy nebo jen učitelům).

Příklad využití

Učitel sem může umístit např. zadání práce na další hodinu nebo materiály k výuce.

2. pub-in

Složka slouží k předání souborů vlastníkovi této složky.

Oprávnění

Nové soubory a složky mohou vytvářet všichni, pak jsou přístupné pro čtení i zápis pouze vlastníkovi složky a uživateli, který je vytvořil. Uživatel, který daný soubor nebo složku nevytvořil (a není vlastníkem složky), ho nemůže ani číst (ve skutečnosti ho vůbec nevidí).

Z předchozího odstavce vyplývá, že pokud vlastník vytvoří ve složce pub-in podsložku, ostatní uživatelé k ní vůbec nebudou mít přístup. Tomuto postupu je tedy dobré se pokud možno vyhnout nebo vytvořené složce nastavit potřebná práva (viz níže).

Příklad využití

Tuto složku mohou využít studenti k odevzdávání hotových prací svému učiteli. V takovém případě je nutné aby dbali na jednoznačný název takových souborů. Dále tuto složku může využít např. kolega, který nám chce předat nějaký dokument, který by musel jinak poslat e–mailem.

Konkrétní příklady použití

1. Vyučující potřebuje studentům zpřístupnit materiály k výuce v elektronické formě

Nejlepším řešením je umístění souborů do vlastního adresáře pub-out na disku P:\ odkud si je studenti mohou volně zkopírovat.

Jinou možností by bylo umístění těchto materiálů na osobní webovou prezentaci vyučujícího, což je ale časově náročnější.

2. Studenti mají po hodině např. výpočetní techniky odevzdat práci vyučujícímu

Ideální je využít složku pub-in daného vyučujícího na disku P:\. Podle potřeby tam každý student vytvoří složku pojmenovanou vlastním jménem a příjmením, do které bude průběžně ukládat hotovou práci ke kontrole. Druhou možností je, že studenti budou ukládat soubory přímo do složky pub-in a vyučující si je co nejdříve přesune na svůj domovský disk.

Zde je nutné upozornit na nutnost vyžadovat u studentů dodržení dohodnutého názvu souboru, který prezentuje jejich práci. Jinak časem vzniká nepřehledný stav, ve kterém se lze jen obtížně orientovat.