Intranet SPŠ Ostrov

Bigdata Storage

Pro potřeby výuky v rámci IT předmětů mají studenti kromě standardního úložiště - domovského adresáře - zřízen také tzv. BIGDATA Storage. Na tomto kapacitním úložišti má každý student nastavenou kvótu o objemu 100 GB / 100 000 souborů.

Od školního roku 2020/2021 je připraven nový server pro BIGDATA. Data ze starého serveru nebudou automaticky přesunuta. Nový server již nepodporuje přístup přes protokol FTP.

Nový server PHOEBE2 - protokol SAMBA

  • UNC: \\phoebe2.in.spsostrov.cz\bigdata nebo \\192.168.3.8\bigdata (pouze ze školní sítě)
  • Login / heslo: shodné jako do školní sítě

Nový server PHOEBE2 - protokol SFTP

  • Hostname: phoebe2.in.spsostrov.cz nebo 192.168.3.8 - port 22 (pouze ze školní sítě)
  • Z INTERNETU: titan.spsostrov.cz - port 6122
  • Adresář: /bigdata/
  • Login / heslo: shodné jako do školní sítě